Outros tipos especificados de diabetes mellitus

CID E13