Laringite obstrutiva aguda [crupe] e epiglotite

CID J05